دانلودر فایل jaxel نسخه 0.0.3

تغییرات این نسخه:

-استفاده از سیستم Event Handling برای زیرنظر گرفتن جریان دانلود و اتمام دانلود

کدهای قبل به صورتی بود که پروگرس باری که در فرم بود مستقیما به عنوان پارامتر با کلاس دانلود کننده ارسال میشد و مقدار پروگرس بار درون کلاس تغییر می کرد. در نسخه ی جدید از سیستم event handling استفاده شده. بدین صورت که یک event  با  Interface  پیاده سازی شده و در هر بار اجرای حلقه ی لوپ Fire میشود و  درون فرم خود کلاس فرم بعنوان Listener به این event اضافه شده و هنگام Fire شدن Event کدهای درون اون اجرا میشه. و مقدار پروگرس بار رو تغییر میده. آگاهی از اتمام دانلود هم دقیقا به همین شکله و Event با نام DownloadComplete پیاده سازی شده و اجرا میشود.

 

میتونید کدهای نسخه ی 0.0.3 رد از اینجا دانلود کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">